Column Hieke Huistra in Trouw: “Universiteiten minachten hun tijdelijke docenten”

Hieke Huistra in Trouw of May 7:

Universiteiten minachten hun tijdelijke docenten

Wat is het grootste schandaal aan de Nederlandse universiteiten, vroeg iemand me vorige week. Dat alleen hoogleraren promotierecht hebben, antwoordde ik. Maar, dacht ik achteraf, dat antwoord klopt niet. Niet omdat er wat nuances ontbreken (ook sommige hoofddocenten mogen proefschriften goedkeuren), maar omdat de onrechtvaardige verdeling van de bevoegdheid proefschriften te beoordelen weliswaar een academisch schandaal is, maar lang niet het grootste. Wel het makkelijkst oplosbare, overigens: als de universiteitsbestuurders het willen, is het volgende week geregeld, budgetneutraal. Kwestie van de reglementen aanpassen en klaar.

Wat is dan wel het grootste schandaal? Een goede kandidaat: de arbeidsomstandigheden van tijdelijke docenten. Elke Nederlandse universiteit heeft zulke docenten; 60 procent van de werknemers met een volledige onderwijsaanstelling is in tijdelijke dienst. Zonder hen zou het universitaire onderwijs instorten.

(read the rest of the column here)

Leave a Comment